Uchwała Nr 12030/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkól i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla Działania 5.8 Program pomocy stypendialnej, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027), nabór nr FEOP.05.08-IP.02-001/23 https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12030-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-pn-marszalkowski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-i-placow/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12030/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12030-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-pn-marszalkowski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-i-placow/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12030-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-pn-marszalkowski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-i-placow/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie