Uchwała Nr 12029/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10251/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.07.01-1100- 001/23 dotyczącego projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I ze zmianami https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12029-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10251-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-sierpnia-2023-r-w-sprawie-przyjecia-re/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12029/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12029-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10251-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-sierpnia-2023-r-w-sprawie-przyjecia-re/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12029-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10251-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-sierpnia-2023-r-w-sprawie-przyjecia-re/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie