Uchwała Nr 12028/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10967/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.06.07.00-006/23 dotyczącego projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 ze zmianami https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12028-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10967-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-r-w-sprawie-przyjecia-r/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12028/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12028-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10967-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-r-w-sprawie-przyjecia-r/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12028-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10967-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-r-w-sprawie-przyjecia-r/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie