Uchwała Nr 12025/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11904/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.06.04-IP.02- 001/24 dotyczącego projektu złożonego w ramach postepowania niekonkurencyjnego dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FED 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12025-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-11904-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-regul/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12025/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12025-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-11904-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-regul/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12025-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-11904-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-regul/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12025-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-11904-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-regul/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12025-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-11904-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-regul/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie