Uchwała Nr 12023/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia aneksu nr 4 do umowy 30 /2023 z dnia 5 kwietnia 2023r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Katolicki Ośrodek Adopcyjny" https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12023-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-umowy-30-2023-z-dnia-5-kwietnia-2023r-o-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12023/2024 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12023-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-umowy-30-2023-z-dnia-5-kwietnia-2023r-o-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12023-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-umowy-30-2023-z-dnia-5-kwietnia-2023r-o-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie