Uchwała Nr 12022/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie —Koźlu w wysokości 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12022-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12022/2024 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12022-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12022-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie