Uchwała Nr 12019/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu pn. „Opolskie bez granic — wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim", w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12019-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zlozenie-wniosku-o-dofinansowanie-oraz-realizacje-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolec/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12019/2024 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12019-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zlozenie-wniosku-o-dofinansowanie-oraz-realizacje-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolec/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12019-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zlozenie-wniosku-o-dofinansowanie-oraz-realizacje-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolec/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie