Uchwała Nr 12018/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia treści umowy o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim a Fundacją Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12018-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-tresci-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-centrum-solidarnosci-z-siedziba/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12018/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12018-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-tresci-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-centrum-solidarnosci-z-siedziba/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12018-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-tresci-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-centrum-solidarnosci-z-siedziba/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie