Uchwała Nr 12014/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie unieważnienia Wojewódzkiego Konkursu multimedialnego „JA w Unii" https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12014-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uniewaznienia-wojewodzkiego-konkursu-multimedialnego-ja-w-unii/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12014/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12014-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uniewaznienia-wojewodzkiego-konkursu-multimedialnego-ja-w-unii/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie