Uchwała Nr 12011/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „V CHARYTATYWNY BIEG HERBOWY DLA MIŁOSZKA", określonego w ofercie złożonej przez FUNDACJĘ ODRZAŃSKIE KONSORCJUM TWORZYMY IMPREZY SPORTOWE w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12011-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-v-charytatywny-bieg-herbowy-dla-milo/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12011/2024 Sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12011-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-v-charytatywny-bieg-herbowy-dla-milo/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki – Roman Stęporowski Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie