Uchwała Nr 12010/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Czas na Annaberg" Indywidualna jazda na czas pod Górę św. Anny, określonego w ofercie złożonej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK" w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12010-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-czas-na-annaberg-indywidualna-jazd/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12010/2024 Sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12010-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-czas-na-annaberg-indywidualna-jazd/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki – Roman Stęporowski Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie