Uchwała Nr 12006/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy poprzez realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego pn. „Aktywnie, kreatywnie i sportowo", skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12006-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-w-obszarze-dzialalnosci/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12006/2024 Sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12006-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-w-obszarze-dzialalnosci/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12006-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-w-obszarze-dzialalnosci/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12006-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-w-obszarze-dzialalnosci/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki – Roman Stęporowski Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie