Uchwała Nr 12004/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje celowe w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12004-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-dotacje-celowe-w-roku-2024-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12004/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12004-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-dotacje-celowe-w-roku-2024-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12004-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-dotacje-celowe-w-roku-2024-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie