Uchwała Nr 12001/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Muzyczne Warsztaty Dęte - Organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej Mechnica - Kamionka określonego w ofercie złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mechnicy - Kamionce w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12001-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-muzyczne-warsztaty-dete-organizacja-warszta/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12001/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12001-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-muzyczne-warsztaty-dete-organizacja-warszta/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie