Uchwała Nr 12000/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Twórcze inspiracje" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12000-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-tworcze-inspiracje-okreslonego-w-o/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12000/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12000-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-tworcze-inspiracje-okreslonego-w-o/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie