Uchwała Nr 11998/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Młodzież gra muzykę poważną" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11998-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-mlodziez-gra-muzyke-powazna-okresl/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 11998/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11998-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-mlodziez-gra-muzyke-powazna-okresl/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie