Uchwała Nr 11993/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Niemodlin https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11993-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-niemodlin/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 11993/2024 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11993-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-niemodlin/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11993-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-niemodlin/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie