Uchwała Nr 11976/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11976-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-zaopiniowania-ofert-zlozonych-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonan/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 25.03.2024 11976/2024 Sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11976-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-zaopiniowania-ofert-zlozonych-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonan/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11976-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-zaopiniowania-ofert-zlozonych-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonan/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki – Roman Stęporowski Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie