Uchwała Nr 11972/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wiosenne porządki— kto lepiej segreguje śmieci" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Prosto z siedzibą w Namysłowie w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11972-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wiosenne-porzadki-kto-lepiej/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 25.03.2024 11972/2024 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11972-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wiosenne-porzadki-kto-lepiej/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie