Uchwała Nr 11971/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego w 2024 roku pn. „Ochrona dzikich zwierząt" skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11971-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-dzialan-na-rzecz/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 25.03.2024 11971/2024 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11971-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-dzialan-na-rzecz/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11971-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-dzialan-na-rzecz/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie