Uchwała Nr 11966/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej sfinansowania zapłaty kwoty odszkodowań oraz opłat sądowych, z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice dla zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej — Mosty dla Regionów https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11966-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-sfinansowania-zaplaty-kwoty-odszkodowan-oraz-oplat-sadowych-z-tytulu-nabyc/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 25.03.2024 11966/2024 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11966-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-sfinansowania-zaplaty-kwoty-odszkodowan-oraz-oplat-sadowych-z-tytulu-nabyc/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11966-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-sfinansowania-zaplaty-kwoty-odszkodowan-oraz-oplat-sadowych-z-tytulu-nabyc/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Remigiusz Widera Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie