Uchwała Nr 11952/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040 w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11952-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-olesno-do-roku-2040-w-zakresie-zgodn/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 25.03.2024 11952/2024 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11952-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-olesno-do-roku-2040-w-zakresie-zgodn/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-11952-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-olesno-do-roku-2040-w-zakresie-zgodn/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie