Uchwała nr LXIII/647/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.03.2024r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-647-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXIII 19.03.2024 LXIII/647/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-647-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie