Uchwała nr LXIII/645/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.03.2024r. w sprawie powierzenia w 2024 roku Gminie Pakosławice realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy – VI edycja” w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-645-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-pakoslawice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-dzis-o/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXIII 19.03.2024 LXIII/645/2024 Marszałkowski Budżet Obywatelski https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-645-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-pakoslawice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-dzis-o/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie