Uchwała nr LXIII/644/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.03.2024r. w sprawie powierzenia w 2024 roku Gminie Branice realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „Tylko najlepsi zostają strażakami” w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-644-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-branice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-tylko-najl/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXIII 19.03.2024 Marszałkowski Budżet Obywatelski https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxiii-644-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-03-2024r-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-branice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-tylko-najl/
Dyrektor Biura Dialogu i partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie