Uchwała nr LXII/641/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-641-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXII 27.02.2024 LXII/641/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-641-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie