Uchwała nr LXII/639/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-639-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXII 27.02.2024 LXII/639/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-639-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie