Uchwała nr LXII/638/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-638-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2024-2030/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXII 27.02.2024 LXII/638/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-638-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2024-2030/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie