Uchwała nr LXII/634/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-634-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-pozbawienia-kategorii-drog-wojewodzkich-drogi-wojewodzkiej-nr-460/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXII 27.02.2024 LXII/634/2024 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-634-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-pozbawienia-kategorii-drog-wojewodzkich-drogi-wojewodzkiej-nr-460/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie