Uchwała nr LXII/633/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Łambinowice https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-633-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-lambinowice/ Uchwała Sejmiku 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 LXII 27.02.2024 LXII/633/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/03/uchwala-nr-lxii-633-2024-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-02-2024r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-lambinowice/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie