Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2024 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-przypadajacych-wedlug-algorytm-6/ Uchwała Sejmiku 2024 Projekt VI 2018/2023 LXIII 04.03.2024 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2024/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-przypadajacych-wedlug-algorytm-6/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie