Oras Olesno Sp. z o.o. w Oleśnie - instalacja do wtórnego wytopu mosiądzu o zdolności produkcyjnej 82,08 ton na dobę, zlokalizowana w Oleśnie - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2024/03/oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie-instalacja-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-o-zdolnosci-produkcyjnej-8664-ton-na-dobe-zlokalizowana-w-olesnie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2024/03/oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie-instalacja-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-o-zdolnosci-produkcyjnej-8664-ton-na-dobe-zlokalizowana-w-olesnie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego/https://bip.opolskie.pl/2024/03/oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie-instalacja-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-o-zdolnosci-produkcyjnej-8664-ton-na-dobe-zlokalizowana-w-olesnie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Patrycja Uszko Patrycja Uszko Marszałek Województwa Opolskiego