Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wyceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Opolskiego, położonej w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12 https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12/ 27.02.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12/
Mariusz Kozok Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie