Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego w Opolu przy ul. Dzierżona https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-lokalu-mieszkalnego-w-opolu-przy-ul-dzierzona/ 01.03.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-lokalu-mieszkalnego-w-opolu-przy-ul-dzierzona/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-lokalu-mieszkalnego-w-opolu-przy-ul-dzierzona/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-lokalu-mieszkalnego-w-opolu-przy-ul-dzierzona/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-lokalu-mieszkalnego-w-opolu-przy-ul-dzierzona/
Mariusz Kozok Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie