Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. T. Kościuszki 14 w Opolu https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-inwentaryzacji-budowlanej-budynku-przy-ul-t-kosciuszki-14-w-opolu/ 14.03.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-inwentaryzacji-budowlanej-budynku-przy-ul-t-kosciuszki-14-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-inwentaryzacji-budowlanej-budynku-przy-ul-t-kosciuszki-14-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-inwentaryzacji-budowlanej-budynku-przy-ul-t-kosciuszki-14-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-inwentaryzacji-budowlanej-budynku-przy-ul-t-kosciuszki-14-w-opolu/
Mariusz Kozok Ewa Tatar Ewa Tatar Województwo Opolskie