Rozeznanie rynku na przeprowadzenie przez eksperta szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) pt. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/ 22.02.2024 Wiktoria Fedunik-Szydełko Zakupy PO PT 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc/
Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Województwo Opolskie