Rozeznanie cenowe dotyczące usługi pn.: „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”. https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-cenowe-dotyczace-uslugi-pn-opracowanie-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2028-z-uwzglednieniem-lat-2029-2034/ 23.02.2024 Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Rozeznanie rynku https://bip.opolskie.pl/2024/02/rozeznanie-cenowe-dotyczace-uslugi-pn-opracowanie-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2028-z-uwzglednieniem-lat-2029-2034/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Maciej Wroniecki Zarząd Województwa Opolskiego