Projekt uchwały w sprawie powierzenia w 2024 roku Gminie Branice realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „Piłkarskie witaminy!” w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/02/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-branice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-pilkarskie-witaminy-w-ramach-6-edycji-marszalkowskiego-budzet/ Uchwała Sejmiku 2024 Projekt VI 2018/2023 LXII 19.02.2024 Marszałkowski Budżet Obywatelski https://bip.opolskie.pl/2024/02/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-w-2024-roku-gminie-branice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-pilkarskie-witaminy-w-ramach-6-edycji-marszalkowskiego-budzet/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie