Zaproszenie do składania ofert na wycenę lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Dzierżona 3 https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-opolu-przy-ul-dzierzona-3/ 07.02.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-opolu-przy-ul-dzierzona-3/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-opolu-przy-ul-dzierzona-3/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-opolu-przy-ul-dzierzona-3/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-opolu-przy-ul-dzierzona-3/
Mariusz Kozok Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie