Zaproszenie do składania ofert na wyceną nieruchomości położonej w Zalesiu Śląskim https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycena-nieruchomosci-polozonej-w-zalesiu-slaskim/ 30.01.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycena-nieruchomosci-polozonej-w-zalesiu-slaskim/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycena-nieruchomosci-polozonej-w-zalesiu-slaskim/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycena-nieruchomosci-polozonej-w-zalesiu-slaskim/https://bip.opolskie.pl/2024/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycena-nieruchomosci-polozonej-w-zalesiu-slaskim/
Stanisław Gałka Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie