Uchwała nr LX/619/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2024 rok https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-lx-619-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-12-2023r-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LX 19.12.2023 LX/619/2023 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-lx-619-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-12-2023r-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bogdan Tomaszek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie