Uchwała nr LX/616/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-lx-616-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-12-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LX 19.12.2023 LX/616/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-lx-616-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-12-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie