Uchwała Nr 11026/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości stawki stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na rok szkolny 2023/2024 https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11026-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-medycznych-w-brzegu-na-rok/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11026/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11026-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-medycznych-w-brzegu-na-rok/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie