Uchwała Nr 11025/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Opolskiego Centrum Edukacji z siedzibą w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11025-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-opolskiego-centrum-edukac/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11025/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11025-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-opolskiego-centrum-edukac/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie