Uchwała Nr 11022/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości województwa Opolskiego na lata 2023-2025 https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11022/2023 Inwestycje i nieruchomości https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11022-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2025/
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości – Stanisław Gałka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie