Uchwała Nr 11021/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028" https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11021-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przystapienia-do-opracowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opols/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11021/2023 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11021-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-przystapienia-do-opracowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opols/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie