Uchwała Nr 11019/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie uznania braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ja i mój TALENT", określonego w ofercie złożonej przez Fundację Rozwoju Regionów w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11019-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-ja-i-moj-talent-okreslonego-w-oferci/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11019/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11019-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-ja-i-moj-talent-okreslonego-w-oferci/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie