Uchwała Nr 11016/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wymiana węży", określonego w ofercie złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Oleśnie w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11016-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wymiana-wezy-okreslonego-w-ofer/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11016/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11016-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wymiana-wezy-okreslonego-w-ofer/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie