Uchwała Nr 11012/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zakup elektronicznej tablicy wyników - poprawa infrastruktury boiskowej", określonego w ofercie złożonej przez Ludowy Zespól Sportowy w Kuniowie w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11012-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-zakup-elektronicznej-tablicy-wynik/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11012/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11012-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-zakup-elektronicznej-tablicy-wynik/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie