Uchwała Nr 11011/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wieczornica z okazji święta Niepodległości i 25 — lecia obrony Opolszczyzny" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11011-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wieczornica-z-okazji-swieta-niepod/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11011/2023 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11011-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wieczornica-z-okazji-swieta-niepod/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie